Pirula Icon Pirula.Net Plague Doctor


Reklám


Orvosi Rövidítések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zn. - nervus, ideg, nerve

N2 - nitrogen, nitrogén

Na - sodium, nátrium

NA - not applicable, nem használható

NaCl - sodium chloride, nátrium-klorid, só, konyhasó

NAD - nikotinamid-adenozin-dinukleotid

NAD - no apparent distress, nincs nyilvánvaló

N.A.D. - no appreciable disease, nincs említésre méltó betegség

NB - newborn, ujszülött

NBM - nothing by mouth, semmit szájon keresztül

NBS - normal bowel sounds, normális bélhangok

NBS - normalbreath sounds, normális légzőhangok

NBT - nitroblue tetrazolium,

NCEP - national cholesterol education program, nemzeti koleszterin oktató program

NCP - Nutrition Care Process,
NE
- nemzetközi egység, international unit

NED - no evidence of disease, nincs bizonyítég a betegség jelenlétére

neg. - negative, negatív
neopl. - lásd: neoplasia

NER - no evidence of recurrence, nincs nyoma a betegségvisszatérésének

NERD - no evidence of recurrent disease, nincs nyoma visszatérő betegségnek

Neur. - Neurology, Ideggyógyászat, Neurológia
NEUT - neutrofil,

NG - nasogastric tube, nasogasztrikus cső

NG - nucleáris grade

NI - no insurance, nincsbiztosítás

NIC - neonatal intensive care, ujszülött intenzív kezelés

NICU - ujszülött intenzív olsztály, Neonatal Intensive Care Unit

NIDDM - non inzulindependens diabetes mellitus, noninsulin dependent diabetes mellitus

NIDDY - non insulin dependent diabetes of the young

N. I. H.  - National Institutes of Health, Nemzeti Egészségügyi Intézetek 

NIV - non-invasive ventilation, noninvazív lélegeztetés

NK - natural killer, természetes gyilkos, (pld. NK-sejt)

NKA - no known allergies, nincs ismert allergia

NM - neuromuscular, ideg és izommal kapcsolatos

NMR - nuclear magnetic resonance, nukleáris mágneses rezonancia

nn. - idegek, nervi, nerves

NO - nitrous oxide, nitrogén-oxid

noct. - nocturnal, ejjeli

NOS - not otherwise specified, másként nem meghatározott

NP - neuropsychiatric,

N.P. - Neuropsychatry,

NPH - Neutral Protamine Zink (insulin),

NPH - neutralis protamin secundum Hagedorn

Npl. - neoplasma, neoplasia rövidítése pl. zárójelentésekben., neoplasia

NPL - nonparametric linkage (genetikai fogalom),

NPN - nonprotein nitrogen,

NPO - nothing per mouth, semmit szájon keresztül

Ns. - nerves, idegek

NS - nervous system, idegrendszer

NSA - no significant abnormality, nincs jelentős rendellenesség

NSAID - nonsteroidal anti-inflamatory drug, nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszer

NSD - normal spontaneous delivery, normális spontán szülés

NSR - normal sinus rythm, normális szinusz ritmus (szív)

NST - non-stress test, nem-stressz teszt

N&V - nausea and vomiting, hányinger és hányás

NS - Neurosurgery, Idegsebészet

NS - normal saline, normális sóoldat

NSN - National Sleep Network,

NSN - New Substances Notification (CEPA),

NSN - National Screening Nursery,  

NSVD - normal spontaneous vaginal delivery, normális spontány hüvelyi szülés

NT - Nuchal Translucency,  
NT
- Nucleotide
NT
- Narrative Therapy,  
NT
- Non Toxic, Nem mérgező
NT
- Non-Tender, Nem fájdalmas
NTD
- neural tube defect, idegcső-záródási rendellenességek,  
NTG
- nitroglycerine, nitroglycerin

NTP - normal temperature and pressure, normális hőmérséklet és nyomás

nucl. - mag, nucleus, core

nullip - nullipara, never gave birth, sohasem szült

N&W - normal and well, normális és jól van

NWB - non-weight bearing,

NYD - not yet diagnosed, még nincs diagnosztizálva

NYHA - New York Heart Association

NYHA functional classification - New York Heart Association funkcionális osztályozás

ReklámReklám