Pirula Icon Pirula.Net Plague Doctor


Reklám


Angol Orvosi Szótár

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ziatrogen - iatrogén, orvosi eredetû
iatrogenic hypothyroidism - Orvosok által okozott hipothyreosis.
ICD10 - International Classification of Diseases,  (bővebben)
ichthyosis - halpikkelybõrûség, ichthyosis, (témák)
icterus - icterus, sárgaság
identify - azonosítani
idiopathic - idiopátiás, ismeretlen eredetű
ileocecal - csípőbéllel és vakbéllel kapcsolatos, ileocecalis
ileocecal valve - valvula ileocaecalis, (bővebben)
ileum - csípõbél, intestinum ileum
ileus - ileus, (bővebben)
illness - betegség, morbus
imipenem - A carbapenem csoportba tartozó antibiotikum, melyet rezisztens vagy súlyos bakteriális fertőzések gyógyítására használnak.
immature - éretlen, immaturus
imminent - fenyegetõ, imminens, várható, valami ami be fog következni,
immobiolisation - immobilizáció, mozdulatlannátétel, rögzítés
immunoglobulin E - IgE, (bővebben)
immunology - A test immunrendszerével foglalkozó tudományág, amelybe tartozik az allergia, védekezés a kórokozókkal szemben, és a szövetek elfogadása, vagy kilökése., immunológia
impact - benyomás, becsapódás, behatás
impactation
- beékelõdés, impaktáció
impaction - impaktáció, beékelõdés
impending doom - (bővebben)
impermeability - impermeabilitás, nemáteresztés
impetigo - ótvar, impetigo (témák)
impingement syndrome - impingement szindróma, Tünetek csoportja a vállban (fájdalom, károsult mosgástér), amely a rotátorköpeny sérüléséből ered.
implantation - beültetés, implantáció, beágyazódás
implantation of the stent - sztent beültetése
impression - benyomat, benyomás, impressio, impresszió
inactive - inactiva, (bővebben)
inanition – 1. üresség álapota, 2. táplálék hiányából eredő kimerültség, 3. életkedv hiánya, inanitio
inbetween - között, inter-
inborn - veleszületett, kongenitális
incarceration - bélkizáródás, becsípődés, kizáródás, incarceratio, sérvkizáródás
incidence - incidencia, (bővebben)
incineration - hamvasztás, elhamvasztás, crematio, cremation, incineratio
incision - incízió, bemetszés, metszés
incisor - metszõfog, dens incisivus, szemfog, dens caninus
incisor tooth - szemfog, dens caninus, metszõfog, dens incisivus
inclination - dõlés, inklináció
incontinence - inkontinencia, vizelet vagy széklet visszatartásának képtelensége
incorporation - inkorporáció, beépülés
incubation period - lappangási idõ, inkubáció
indeterminate - határozatlan
index finger - index, mutatóujj
indolent - indolens, (bővebben)
induced - indukált, kiváltott,
induced abortion - kiváltott terhességmegszakadás
induration - induráció, keményedés
infant - gyermek, infans
infection - fertõzés, infekció
infectious - fertõzõ, infectiosus, contagiosus
infectology - A fertőző betegségekkel foglalkozó orvosi tudományág., infektológia
inferior - alsó, inferior
infertile - infertilis, terméketlen, meddõ
infertility - sterilitás, meddõség, terméketlenség, infertilitás
infiltrate - infiltratiot okozó anyag, infiltratum, lásd (infiltratio)
infiltration - infiltratio, (bővebben)
-inflammation - -itis, -gyulladás, -itisz
inflammation - gyulladás, inflammatio
inflammation of the lip - cheilitis, ajakgyulladás
inflated - felfúvódott, inflatus
informed - tájékoztatott, megismertetett,
informed consent - A beteg beleeggyezése a gyógyításba vagy kivizsgálásba, miutána beteggel ismertették a részleteket, és a beteg érti a rizikókat.
infrared light - infravörös fény, (bővebben)
infraspinatus
- infraspinatus,lapockatövis alatti
ingestion - ingestio, (bővebben)
inguina - inguen, lágyék
inguinal - lágyéki, inguinális
inguinal hernia - lágyéksérv, hernia inguinalis
inguinal ligament - lágyékszalag, ligamentum inguinale
inhalation - belélegeztetés, inhaláció, belélegzés
inhaler - gyógyszerek belélegzésére használt kis eszköz
inhibition - inhibíció, (bővebben)
inhibitor - inhíbitor, (bővebben)
injured - sérült, laesus
injury - sérülés, lesio, trauma
inner ear inflammation - Labyrintitisz (labyrintitis), otitis interna
innominate - innominatus, névtelen
inoculation - beoltás, oltás, inokulálás, inokuláció
inoculum - beoltással a szervezetbe juttatott anyag (pl. baktérium), inokulum
inoperable - inoperabilis, (bővebben)
insertion - inszerció, behelyezés
inside - belül
insight - betekintés, a beteg fel tudja mérni a saját helyzetét
insipidus - ízetlen, insipidus
insole - cipőbetét
insomnia - álmatlanság
inspection - megtekintés, inspekció
inspiration - belégzés, inspiráció
instillation - becseppentés, instillatio
insuffieciency - inszufficiencia, elégtelenség
insufflation - levegõbefúvás, insufflatio, befúvás
intention - intenció, szándék
inter- - között, inter-
intercondylar eminence - (bővebben)
intercondyloid eminence - (bővebben)
intercostal - intercostalis, (bővebben)
intercourse - coitus, közösülés, koitusz
interdigitate - összefonódni, összekulcsolódni mint a két kéz ujjai
Interferon - interferon
intermittent - intermittens, idõszakonként elõforduló
intermittent claudication - Intermittáló sántítás, idõszakos sántítás
intermittent fever - váltóláz, febris intermittens
internal - belsõ, internus
interruption - félbeszakítás, megszakítás, interrupció
interstitial - intersticiális, szövet közötti
interstitial-cell-stimulating hormone - ICSH, lásd: luteinizing hormone.
intertrigo - intertrigo, kipállás
intervention - intervenció, beavatkozás
interventional radiology - intervencionális radioonkológia
intervertebral - intervertebrális, csigolyák közötti,  
intestinal – belekkel kapcsolatos, intestinalis
intestinal perforation - bélátfúródás, perforatio intestini
intestinal rupture - bélrepedés, ruptura intestini
intestinal villi - bélbolyhok, villi intestinales
intestine - bél, intestinum
in the other case - a másik esetben
intima - a legbelsőbb hártya, általában az erek belsejét bélelő hártyára értik, intima
intimal - intimával kapcsolatos, (szintén lásd: intima)
intimal sclerosis - az intima (lásd: intima) megkeményedése (lásd: szklerotikus), intimasclerosis
intoxication - intoxikáció, mérgezés
intra- - intra-, belül-
intra-abdominal - hasűri
intra articular - izületbe, izületben
intracoronary stent - koronáriasztent
intracranial - koponyán belüli, intracranialis
intraepithelial - epitheliumban elhelyezkedő (lásd: epithelium), intraepithelialis
intramuscular - intramuszkuláris, izomba történő
intrathecalis - agyat és a gerincvelõt borító finom szövetrétegek közötti, folyadékkal telt tér
intrathecalis terápia - gyógyítás az intrathecalis térbe juttatott gyógyszerekkel
intrauterine - méhen belüli
intravasal
- erekben található, erekben történő, intravasalis
intravascular lines - érbe vezetett katéterek, érbe vezetett infúziós vezetékek,
introducer - bevezető, 1. intubációnál használatos segítőeszköz, 2. IUD méhbejuttatására használt eszköz.,
introitus - introitus, bejárat
intussusception - bélbetüremkedés, intussusceptio
invagination - bélbetüremkedés, betüremkedés, intussusceptio
invasive - 1. valaminek a terjedési tendenciója (pl. az egészséges szövetekbe), invazív
invasive - 2. orvosi kivizsgálás vagy eljárás megjelölése ahol a testnek a részeibe behatolnak szúrás, vagy vágás által, invazív
inverse - fordított, inversus
inversion - megfordulás, inverzió
inverted - befordult, inversus
in vitro - üvegben, in vitro
involution - involúció, visszafejlõdés, regresszió
ion channel - ioncsatorna
ipsilateral - ugyan azon az oldalon
irido- - irido-, szivárványhártya-
iris - írisz, szivárványhártya
iron-bindig capacity - vaskötő kapacitás
iron deficiency - szideropénia, vashiány, sideropenia
iron insuficiency - vashiány, szideropénia
irregular - szabálytalan, irreguláris
irreversible - megfordíthatatlan, irreverzíbilis
irrgation - irrigáció, öblítés
irritabe bowel syndrome - irritábilis bélszindróma, IBS (témák)
ischemia - vértelenség, isémia, (bővebben)
ischemic lesion –  vérellátási hiányossága okozta syerkezeti elváltozás, ischaemiás laesio, (szintén lásd: laesio)
ischiadicus - ischiadicus, ülőcsontal kapcsolatos
ischial bone - ülõcsont, os ischii
ischialgia - 1. ma már nem használt kifejezés a csípőfájdalomra (pontosabban az ülőcsont fájdalomra), 2. ma már nem használt kifejezés az ülőideggyulladásta, ischialga
island - sziget, insula
iso- - azonos, izo-, homeo-
isoflavone - Növényi összetevő, amely szója termékekben található. Az isoflavonokat tanulmányozzák, hogy van-e rákmegelőző képességük., izoflavon
isthmus - isthmus, szűkület
itch - pruritus, viszketés
-itis - -gyulladás, -itisz
IV pump - gyógyszerpumpa, perfuzor

ReklámReklám